ลบปพลิเคชันจากหน้าจอ iOS 7

กลับไปด้านบนปุ่ม
ปิดหน้านี้