การโฆษณา

โนเกีย

การตรวจสอบแบตเตอรี่โนเกีย (Nokia ดาวน์โหลดซอฟแวร์)

การตรวจสอบแบตเตอรี่โนเกีย (Nokia ดาวน์โหลดซอฟแวร์)

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ Monitor เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับเจ้าของโนเกียที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโทรศัพท์เพื่อให้ได้เวลาชีวิตที่เพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่ / แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ในทุก Nokia Symbian ช่วง S60 3rd และการประยุกต์ใช้ 5th ฉบับให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการชาร์จแบตเตอรี่และเกี่ยวกับ

การโฆษณา